Umwelthauptstadt Hamburg
Elbvertiefung
Hamburger Hafen
Sauerstoffloch
Baden und Fische in der Elbe
Plan für die Elbe Wasserrahmenrichtlinie
Hafencity
Heavy Metall / Kupferproduktion / -Mine
Energiefragen
von Ämtern und Behörden
Sonstige Probleme
Impressum
Datenschutz
Příspěvek k panelové výstavě "Živé Labe"

Organisace "Deutsche Umwelthilfe", za podpory nakladatelství Gruner & Jahr, Kyocera a nadace Stork Foundation od března 1999 putuje z Hamburku v etapách proti proudu výstava "Živé Labe".
    "Na více než 72 panelech a trojjazyčně (německy, česky a anglicky) a s nejruznějšími exponáty je vynikajícím zpusobem podán mimořádný význam kulturní krajiny Labe ve snaze zařadit Labe do listiny přírodních a kulturních krajin (nová kategorie) Unesca jako světové dědictví."
Poslední zastávka výstavy bude Expo 2000. Celá akce je spojena se slavnostní přísahou, zavazující k ochraně Labe a k tomu, v určený den se v roce 2002 v Labi vykoupat.

Při otevření výstavy v dome nakladatelství Gruner & Jahr v Hamburku se dotázal zástupce organisace Förderkreis "Rettet die Elbe" vedouciho projektu "Živé Labe", Roberto Epple, co soudí o diskrepanci mezi vystavenými obrazy a stávající resp. planované devastaci zivotního prostředí. Téměř přímo před okny nakladatelství Gruner & Jahr se za účelem rozšíření přístavu planýruje přírodní a kulturní krajina : někdejší vesnice Altenwerder, Labe se ještě více prohlubuje pro lodní dopravu, a plánuje se zasypání zátoky "Mühlenberger Loch" s v Evropě jedinečnou sladkovodní pláží (Watt). Epple souhlasil s našimi argumenty. Protože je však pověřen dělat reklamu pro hezké stránky Labe, navrhl, abychom k výstavě připojili příspěvek podle našich představ. Poslali jsme tedy návrh projektové kanceláři v Klöthen a celou řadu e-mail na jeho adresu, neobdrzeli jsme však žádnou odpověd.

Panelová výstava ukazuje svetlou se stránku medajle. Ošklivé následky naší "kultury" se v ní nevyskytují, v nejlepším pčípade jako jižpřekonaná stádia z dávné minulosti. Toto nazírání

  • klame nezaujatého návštěvníka výstavy co se týká reálného stavu labského území,
  • vzbuzuje u zástupcu Unesca jen podezření
  • a nevysvetluje, proč Labe ještě potřebuje ochraný isntrument v podobe statusu "Kulturní dědictví sveta".
Na následujících řádkách ukazujeme na příkladu Hamburku, co by všechno na výstavu "Živé Labe" muselo patřit.


Zpět k ne tak docela zdravému a živému Labi, např. u Hamburku.
Rettet die Elbe LogoHomepage organizace "Zachraňte Labe"
schnappfisch

Förderkreis »Rettet die Elbe« eV


Nernstweg 22, 22765 Hamburg, Tel.: 040 / 39 30 01, foerderkreisrettet-die-elbe.de
Logo RdE Fischkutter
Home  Über uns  Alternative Hafenrundfahrt  Links  Presseerklärungen  Archiv