Umwelthauptstadt Hamburg
Elbvertiefung
Hamburger Hafen
Sauerstoffloch
Baden und Fische in der Elbe
Plan für die Elbe Wasserrahmenrichtlinie
Hafencity
Heavy Metall / Kupferproduktion / -Mine
Energiefragen
von Ämtern und Behörden
Sonstige Probleme
Impressum
Datenschutz
Pspvek k panelov vstav "iv Labe"

Organisace "Deutsche Umwelthilfe", za podpory nakladatelstv Gruner & Jahr, Kyocera a nadace Stork Foundation od bezna 1999 putuje z Hamburku v etapch proti proudu vstava "iv Labe".
    "Na vce ne 72 panelech a trojjazyn (nmecky, esky a anglicky) a s nejruznjmi exponty je vynikajcm zpusobem podn mimodn vznam kulturn krajiny Labe ve snaze zaadit Labe do listiny prodnch a kulturnch krajin (nov kategorie) Unesca jako svtov ddictv."
Posledn zastvka vstavy bude Expo 2000. Cel akce je spojena se slavnostn psahou, zavazujc k ochran Labe a k tomu, v uren den se v roce 2002 v Labi vykoupat.

Pi oteven vstavy v dome nakladatelstv Gruner & Jahr v Hamburku se dotzal zstupce organisace Frderkreis "Rettet die Elbe" vedouciho projektu "iv Labe", Roberto Epple, co soud o diskrepanci mezi vystavenmi obrazy a stvajc resp. planovan devastaci zivotnho prosted. Tm pmo ped okny nakladatelstv Gruner & Jahr se za elem rozen pstavu planruje prodn a kulturn krajina : nkdej vesnice Altenwerder, Labe se jet vce prohlubuje pro lodn dopravu, a plnuje se zasypn ztoky "Mhlenberger Loch" s v Evrop jedinenou sladkovodn pl (Watt). Epple souhlasil s naimi argumenty. Protoe je vak poven dlat reklamu pro hezk strnky Labe, navrhl, abychom k vstav pipojili pspvek podle naich pedstav. Poslali jsme tedy nvrh projektov kanceli v Klthen a celou adu e-mail na jeho adresu, neobdrzeli jsme vak dnou odpovd.

Panelov vstava ukazuje svetlou se strnku medajle. Okliv nsledky na "kultury" se v n nevyskytuj, v nejlepm ppade jako jipekonan stdia z dvn minulosti. Toto nazrn

  • klame nezaujatho nvtvnka vstavy co se tk relnho stavu labskho zem,
  • vzbuzuje u zstupcu Unesca jen podezen
  • a nevysvetluje, pro Labe jet potebuje ochran isntrument v podobe statusu "Kulturn ddictv sveta".
Na nsledujcch dkch ukazujeme na pkladu Hamburku, co by vechno na vstavu "iv Labe" muselo patit.


Zpt k ne tak docela zdravmu a ivmu Labi, nap. u Hamburku.
Rettet die Elbe LogoHomepage organizace "Zachrate Labe"
schnappfisch

Förderkreis »Rettet die Elbe« eV


Nernstweg 22, 22765 Hamburg, Tel.: 040 / 39 30 01, foerderkreisrettet-die-elbe.de
Logo RdE Fischkutter
Home  Über uns  Alternative Hafenrundfahrt  Links  Presseerklärungen  Archiv